Aktueel

Turkije Tribunaal:Aanklacht tegen Turkije bij Internationaal Strafhof op komst

Het Turkije-Tribunaal is een opinietribunaal dat geen juridisch bindende bevoegdheid heeft, maar dat door zijn zeer gerenommeerde rechters een hoog moreel gezag geniet, vergelijkbaar met het Internationaal Monsantotribunaal of het lopende Uyghur-tribunaal. Het doel van het tribunaal is enkele van de belangrijkste mensenrechtenkwesties in Turkije diepgaand te onderzoeken, meer bewustzijn te creëren onder de Turkse bevolking en slachtoffers en hun familieleden een platform te bieden om hun zorgen te uiten.
Het Turkije-tribunaal richt zich op 6 kerngroepen van mensenrechtenkwesties: foltering, gedwongen verdwijningen, persvrijheid, straffeloosheid, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het bestaan van misdaden tegen de menselijkheid.
Meer informatie over het Turkije-Tribunaal is te vinden op: https://turkeytribunal.com

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close