Over Ons

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep vrijwilligers die een opleiding heeft genoten in de sociale wetenschappen zoals rechten, politicologie en bestuurskunde. De vrijwilligers zijn thans woonachtig in diverse Westerse landen. Verblijvend in het vrije Westen proberen wij momenteel de ellende die wij hebben meegemaakt een plekje te geven. Edoch, wij hebben de handen ineengeslagen met het doel de stem te zijn van een grote, stilgezwegen groep. Het zien van een overtreder van de wet in het algemeen en mensenrechten in het bijzonder, heeft er toe geleid dat wij het belang van de begrippen “mensenrechten”, “rechtstaat” en “democratie”, die de Westerse beschaving in de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld, beter hebben ingezien. Dit zijn waarden waar wij pal achter staan. Terugkijkend zien wij spijtig genoeg evenwel hoe achterlijkheden zoals vooringenomen wetgeving en het labelen, criminaliseren, discrimineren, neutraliseren en zelfs vernietigen van groepen mensen nog steeds onze wereld bedreigen. Wij zien het als onze plicht om naast de mensen te staan die onrecht is aangedaan en zijn stilgezwegen.

Visie

Wij streven naar een wereld waarin de begrippen recht en wetgeving volledig tot hun recht komen, waar niet de sterkste gelijk heeft maar degene die gelijk heeft het sterkst is. Dankzij de individuen die deze visie met ons delen zal onze wereld een veilige haven zijn en een plek waar rust is.

Missie

Het vergroten van het bewustzijnsniveau en de gevoeligheid van mensen door maatregelen te treffen tegen het plaatsvinden van sociale en politieke gebeurtenissen die mogelijk grote nadelige gevolgen kunnen hebben door lering te trekken uit de gebeurtenissen die heden ten dage plaatsvinden en in het verleden hebben plaatsgevonden.

Daarnaast het stoppen van het onrecht dat thans ondanks alles wordt aangedaan, ervoor zorgen dat een onrechtpleger zijn of haar verdiende straf krijgt, en dat degene die onrecht is aangedaan wordt gecompenseerd.

Al met al is onze missie dat wij de stem zijn van de stille slachtoffers en dat een onrechtpleger zijn of haar verdiende straf krijgt.

Verzwegen Turkije

Back to top button
Close