Aktueel

MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN TURKIJE IN DE TWEEDE KWARTAAL 2022

In deze nieuwsbrief zullen we de belangrijkste ernstige mensenrechtenschendingen rapporteren die in het tweede kwartaal van 2022 in Turkije hebben plaatsgevonden.

Willekeurige gevangenneming en gedwongen verdwijningen

 • De Gevangeniscommissie van de Human Rights Association (İHD) heeft aangekondigd dat er in Turkije 1.517 zieke gevangenen zijn, van wie 651 in kritieke toestand.
 • De Mensenrechtenstichting van Turkije (TİHV) heeft aangekondigd dat zij in 2021 984 klachten over marteling heeft ontvangen, het hoogste aantal sinds de oprichting van de stichting in 1990.
 • De Civil Society in the Penal System (CISST) meldde dat het tussen 2021 en 2022 in totaal 1.572 beroepen heeft ontvangen waarin wordt geklaagd over mishandeling en marteling in Turkse gevangenissen.

Gerechtelijke onafhankelijkheid en rechtsstaat

 • Een commissie die is opgericht om individuele klachten te beoordelen die voortvloeien uit de twee jaar durende noodtoestand, heeft tot nu toe 106.970 aanvragen afgewezen van de 124.235 die ze sinds haar oprichting in 2017 heeft behandeld.
 • De Commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement (AFET) heeft een rapport uitgebracht waarin de voortdurende verslechtering van de mensenrechtensituatie in Turkije wordt benadrukt.

Vrijheid van meningsuiting en media

 • Reporters Without Borders (RSF) publiceerde de 2022-editie van zijn World Press Freedom Index, waarin Turkije op de 149e plaats staat van de 180 landen.

Recht op een effectieve remedie en verbod op discriminatie


a. Vluchtelingen, Migranten en Minderheden

 • Uit gegevens die door Eurostat zijn vrijgegeven, blijkt dat het aantal Turkse staatsburgers dat asiel zoekt in de EU in 2021 jaar-op-jaar met 45 procent is gestegen.
 • Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bracht zijn jaarlijkse rapport over godsdienstvrijheid uit, waarin het zei dat Turkije de rechten van niet-islamitische religieuze minderheden bleef beperken.

b. Transnationale Repressie en Vrouwenrecht

 • Stockholm Centre for Freedom (SCF), een in Zweden gevestigde organisatie, heeft een rapport uitgebracht over de transnationale repressie van Turkije, waarin het misbruik van sancties voor de financiering van terrorisme wordt beschreven om zich te richten op critici van de regering die in het buitenland wonen.
 • De Turkse regering eiste de uitlevering van 21 politieke ballingen uit Zweden in ruil voor het niet blokkeren van de poging van het land om lid te worden van de NATO.
 • Een Duits inlichtingenrapport noemde Turkije een van de vier belangrijkste landen die zich in 2021 in Duitsland met spionage bezighielden, waaronder het bespioneren van regeringscritici.
 • Emma Sinclair Webb, senior Turkije-onderzoeker van Human Rights Watch (HRW), zei in een interview dat ongeveer vier op de tien vrouwen in Turkije tijdens hun leven te maken hebben gehad met fysiek en/of seksueel geweld.

c. Pushbacks

 • Het rapport, getiteld Griekenland: Geweld, leugens en pushbacks, richt zich vooral op onwettige operaties in de Evros-regio, aan de landgrens tussen Griekenland en Turkije. Volgens Amnesty bevat het rapport nieuw bewijs van marteling, mishandeling en illegale pushbacks van vluchtelingen en migranten.
 • Uit berichten in de media bleek dat Griekse soldaten 15 Turkse staatsburgers terugdrongen die de landgrens waren overgestoken om politiek asiel aan te vragen.
 • Onderzoek onthult systematische uitbuiting aan de buitengrens van de EU. Griekse politie zet vluchtelingen in tegen asielzoekers die de grens oversteken.
 • Aan de grens met Turkije werden migranten met geweld ingelijfd door de Griekse politie om andere migranten terug te sturen. Een onderzoek door “Le Monde” en “Lighthouse Reports”, “Der Spiegel”, “ARD Report München” en “The Guardian” toont aan dat de Griekse politie migranten gebruikt om nieuwkomers naar Turkije terug te sturen.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close