Rapports

Judicial Independence & Access to Justice


Het ‘Turkey Tribunal’-initiatief heeft onlangs een rapport gepubliceerd over Judicial Independence & Access to Justice. Dit laatste rapport van het Turkije-tribunaal toont feiten en specifieke acties van overheidsinstanties, die sinds 2010 in Turkije hebben plaatsgevonden. Het rapport relateert deze aan de rol van de Turkse rechterlijke macht en de abrupte veranderingen na 2013. De volledige tekst van het rapport is hier: https://turkeytribunal.com/judicial-independence-access-to-justice

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close